điện thoại samsung a71 điện máy xanh

Xem list sản phẩm tương quan
Tru1ea3i nghiu1ec7m hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t tru00ean mu00e0n hu00ecnhu00a0Infinity-O Super AMOLED 6.5''

CPU Snapdragon 865 5G (7 nm+) đến hiu1ec7u nu0103ng mu1ea1nh mu1ebd, tu00e1c vu1ee5 mu01b0u1ee3t mu00e0 Camera sau:u00a0Chu00ednh 12 MP, 8 MPhường., 12 MP chu1ee5p u1ea3nh ru00f5 nu00e9t, mu00e0u su1eafc su1ed1ng u0111u1ed9ng Camera tru01b0u1edbc cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 32MP chu1ee5p u1ea3nh selfie su1eafc nu00e9t, u0111u1eb9p tu1ef1 nhiu00ean Dung lu01b0u1ee3ng pin 4500mAh, hu1ed7 tru1ee3 su1ea1c nhanh 25W, thou1ea3i mu00e1i su1eed du1ee5ng cu1ea3 ngu00e0y","tags":<"position":"bottom-left","image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2020/Badge_rectangle/Thang12/deal-cuoi-tuan.png">,"promotion_text":""},"id":104835,"product_code":"000000000010049352-BO","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/728/10049352-dien-thoai-samsung-galaxy-s20-fe-8gb-256gb-xanh.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/728/10049352-dien-thoai-samsung-galaxy-s20-fe-8gb-256gb-xanh.jpg","link":"https://www.nguyenklặng.com/dien-thoai-samsung-galaxy-s20-fe-8gb-256gb-xanh.html","origin_price":"15.490.000u0111","final_price":"11.490.000u0111","origin_price_int":15490000,"final_price_int":11490000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i Samsung Galaxy S20 FE 8GB/256GB Xanh","discount_percent":"-26%","saved":"4.000.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tru1ea3i nghiu1ec7m hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t tru00ean mu00e0n hu00ecnhu00a0Infinity-O Super AMOLED 6.5'' CPU Snapdragon 865 5G (7 nm+) mang lại hiu1ec7u nu0103ng mu1ea1nh mu1ebd, tu00e1c vu1ee5 mu01b0u1ee3t mu00e0 Camera sau:u00a0Chu00ednh 12 MP, 8 MP, 12 MPhường chu1ee5p u1ea3nh ru00f5 nu00e9t, mu00e0u su1eafc su1ed1ng u0111u1ed9ng Camera tru01b0u1edbc cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 32MP chu1ee5p u1ea3nh selfie su1eafc nu00e9t, u0111u1eb9p tu1ef1 nhiu00ean Dung lu01b0u1ee3ng pin 4500mAh, hu1ed7 tru1ee3 su1ea1c nkhô giòn 25W, thou1ea3i mu00e1i su1eed du1ee5ng cu1ea3 ngu00e0y","tags":<"position":"bottom-left","image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/companies/_1/Data_Price/Pic_Tags/2020/Badge_rectangle/Thang12/deal-cuoi-tuan.png">,"promotion_text":"","id":104776,"product_code":"000000000010049231-BO","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/728/10049231-dien-thoai-nokia-c20-2gb-32gb-vang-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/728/10049231-dien-thoai-nokia-c20-2gb-32gb-vang-1.jpg","link":"https://www.nguyenkyên.com/dien-thoai-nokia-c20-2gb-32gb-vang.html","origin_price":"2.290.000u0111","final_price":"2.090.000u0111","origin_price_int":2290000,"final_price_int":2090000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i Nocơ Cđôi mươi 2GB/32GB Vu00e0ng","discount_percent":"-9%","saved":"200.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tu1eadn hu01b0u1edfng cu00e1c nu1ed9i dung giu1ea3i tru00ed su1ed1ng u0111u1ed9ng tru00ean mu00e0n hu00ecnh 6.5'' HD+ Vi xu1eed lu00fd 8 nhu00e2n có u0111u1ebfn hiu1ec7u nu0103ng u1ed5n u0111u1ecbnh, tu00e1c vu1ee5 cu01a1 bu1ea3n mu01b0u1ee3t mu00e0 Camera tru01b0u1edbc vu00e0 sau u0111i ku00e8m u0111u00e8n flash LED bu1eaft tru1ecdn mu1ecdi khou1ea3nh khu1eafc Dung lu01b0u1ee3ng pinu00a02950mAh đến bu1ea1n thou1ea3i mu00e1i tru1ea3i nghiu1ec7m cu1ea3 ngu00e0y du00e0i Notê Cđôi mươi thiu00eau0301t ku00eau0301 u0111u00e2u0323m nu00e9t Phu00e2u0300n Lan, Chu00e2u u00c2u, mu1eb7t lu01b0ng cu1ee9ng cu00e1p, bu1ec1n bu1ec9","tags":null,"promotion_text":"","id":104581,"product_code":"000000000010049095-CHI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/726/10049095-dien-thoai-oppo-a54-4gb-128gb-den-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/726/10049095-dien-thoai-oppo-a54-4gb-128gb-den-1.jpg","link":"https://www.ewansturman.com/dien-thoai-oppo-a54-4gb-128gb-den.html","origin_price":"4.690.000u0111","final_price":"4.490.000u0111","origin_price_int":4690000,"final_price_int":4490000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i Smarphone OPPO A54 4GB/128GB u0110en","discount_percent":"-4%","saved":"200.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu00e0n hu00ecnh u0111u1ee5c lu1ed7 6.5 inch HD+ mu1edf ru1ed9ng khu00f4ng gian tru1ea3i nghiu1ec7m hu00ecnh u1ea3nh Bu1ed9 xu1eed lu00fd Helio P35 tu1ed1i u0111a 2.3GHz cho hiu1ec7u nu0103ng u1ed5n u0111u1ecbnh, u0111a nhiu1ec7m tu1ed1t u0110iu1ec7n thou1ea1i cu00f3 dung lu01b0u1ee3ng pin 5000mAh, thou1ea3i mu00e1i tru1ea3i nghiu1ec7m cu1ea3 ngu00e0y Camera tru01b0u1edbc cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 16MPhường chu1ee5p u1ea3nh selfie ru00f5 nu00e9t, u0111u1eb9p tu1ef1 nhiu00ean Bu1ed9 3 camera sauu00a013MP.. + 2MP+ 2MP.. bu1eaft tru1ecdn khou1ea3nh khu1eafc u0111u00e1ng nhu1edb Cu1ea3m biu1ebfn vu00e2n tay cu1ea1nh bu00ean giu00fap mu1edf khu00f3a nkhô hanh chu00f3ng chu1ec9 vu1edbi mu1ed9t chu1ea1m","tags":null,"promotion_text":"","id":103511,"product_code":"000000000010048623-BO","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/717/10048623-dien-thoai-samsung-galaxy-a02s-64gb-den-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/717/10048623-dien-thoai-samsung-galaxy-a02s-64gb-den-1.jpg","link":"https://www.nguyenklặng.com/dien-thoai-samsung-galaxy-a02s-4gb-64gb-den.html","origin_price":"3.590.000u0111","final_price":"3.340.000u0111","origin_price_int":3590000,"final_price_int":3340000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i Samsung Galaxy A02s 4GB/64GB u0110en","discount_percent":"-7%","saved":"250.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Thiu1ebft ku1ebf mu1eb7t lu01b0ng cong 3 chiều mang lại cu1ea3m giu00e1c cu1ea7m nu1eafm chu1eafc chu1eafn, thou1ea3i mu00e1i Tru1ea3i nghiu1ec7m hu00ecnh u1ea3nh chu00e2n thu1ef1c tru00ean mu00e0n hu00ecnhu00a0Infinity-V HD+ 6.5 inch Vi xu1eed lu00fd Snaprồng 450 8 nhu00e2n xu1eed lu00fd tu00e1c vu1ee5 nhanh khô, u0111a nhiu1ec7m liu1ec1n mu1ea1ch Bu1ed9 3 camera u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 13MPhường + 2MP. + 2MP cho chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh ru00f5 nu00e9t Camera tru01b0u1edbc 5MP chu1ee5p u1ea3nh Selfie u0111u1eb9p tu1ef1 nhiu00ean, bu1eaft tru1ecdn mu1ecdi khou1ea3nh khu1eafc Pin Sạc khu1ee7ng 5000mAh vu00e0 su1ea1c nkhô hanh 15W đến tru1ea3i nghiu1ec7m suu1ed1t cu1ea3 ngu00e0y du00e0i","tags":null,"promotion_text":"","id":103185,"product_code":"000000000010048596-CHI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/714/10048596-dien-thoai-nokia-6300-4g-xanh-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/714/10048596-dien-thoai-nokia-6300-4g-xanh-1.jpg","link":"https://www.ewansturman.com/dien-thoai-nokia-6300-4g-xanh.html","origin_price":"1.290.000u0111","final_price":"1.190.000u0111","origin_price_int":1290000,"final_price_int":1190000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i Nocơ 6300 4G Xanh ","discount_percent":"-8%","saved":"100.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Thiu1ebft ku1ebf nhu1ecf gu1ecdn, u0111u1ed9 bu1ec1n cao đến cu1ea3m giu00e1c cu1ea7m nu1eafm chu1eafc chu1eafn u0110iu1ec7n thou1ea1i hu1ed7 tru1ee3 ku1ebft nu1ed1i 4G, thou1ea3i su1ee9c giu1ea3i tru00ed vu1edbi Facebook, Youtube,.. Du1ec5 du00e0ng lu01b0u lu1ea1i bu1ee9c u1ea3nh cu01a1 bu1ea3n vu1edbi camera sau hu1ed7 tru1ee3 u0111u00e8n Flash Dung lu01b0u1ee3ng pin lu1edbn lu00ean u0111u1ebfn 1500mAh su1eed du1ee5ng liu00ean tu1ee5c nhiu1ec1u ngu00e0y Hu1ed7 tru1ee3 phu00e1t su00f3ng wifi phân chia su1ebb ku1ebft nu1ed1i mạng internet u0111u1ebfn nhiu1ec1u thiu1ebft bu1ecb khu00e1c","tags":null,"promotion_text":"","id":101889,"product_code":"000000000010048303-CHI","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/706/10048303-dien-thoai-nokia-2-4-xanh-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/706/10048303-dien-thoai-nokia-2-4-xanh-1.jpg","link":"https://www.ewansturman.com/dien-thoai-nokia-2.4-xanh.html","origin_price":"2.690.000u0111","final_price":"2.290.000u0111","origin_price_int":2690000,"final_price_int":2290000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i Notê 2.4 Xanh ","discount_percent":"-15%","saved":"400.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu00e0n hu00ecnh tru00e0n viu1ec1n 6.5'' HD+ đến tru1ea3i nghiu1ec7m coi tu1ed1i u01b0u Camera sau ku00e9p 13MP+2MP chu1ee5p u1ea3nh ru00f5 nu00e9t, chu00e2n thu1ef1c Chipu00a0MediaTek Helio P22u00a0tu00e1c vu1ee5 cu01a1 bu1ea3n mu01b0u1ee3t mu00e0 u1ed5n u0111u1ecbnh Dung lu01b0u1ee3ng pin 4500mAh cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng lu00ean u0111u1ebfn 2 ngu00e0y Cu1ea3m biu1ebfn vu00e2n tay mu1edf khu00f3a nhanh hao chu00f3ng chu1ec9 vu1edbi 1 chu1ea1m Công nghệ Bluetooth 5.0 ku1ebft nu1ed1i vu00e0 truyu1ec1n tu1ea3i du1eef liu1ec7u nhanh chu00f3ng","tags":null,"promotion_text":"","id":101335,"product_code":"V-IPHONE-12-PRO-128GB-XANH","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/698/10047716-dien-thoai-iphone-12-pro-128gb-xanh-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/698/10047716-dien-thoai-iphone-12-pro-128gb-xanh-1.jpg","link":"https://www.ewansturman.com/dien-thoai-iphone-12-pro-128gb-xanh.html","origin_price":"30.990.000u0111","final_price":"27.490.000u0111","origin_price_int":30990000,"final_price_int":27490000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i iPhone 12 Pro 128GB Xanh","discount_percent":"-11%","saved":"3.500.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu00e0n hu00ecnh Super Retimãng cầu XDR 6.1 inch hiu1ec3n thu1ecb su1eafc nu00e9t, chu00e2n thu1eadt Chu1ea5t liu1ec7u ku00ednh Ceramic Shield bu1ec1n chu1eafc, chu1ecbu va u0111u1eadp tu1ed1t Chip khu1ee7ng Apple A14 Bionic có lu1ea1i hiu1ec7u nu0103ng mu1ea1nh mu1ebd Cu00f4ng nghu1ec7 LiDAR tru1ea3i nghiu1ec7m chu1ee5p u1ea3nh u1ea5n tu01b0u1ee3ng vu00e0o ban u0111u00eam Camera tru01b0u1edbc con quay Clip HDR Dolby Vision 4K su1ed1ng u0111u1ed9ng Khu1ea3 nu0103ng chu1ed1ng nu01b0u1edbc u0111u1ea1t chuu1ea9n IP68 thu00e1ch thu1ee9c mu1ecdi thu1eddi tiu1ebft","tags":null,"promotion_text":"","id":101325,"product_code":"V-IPHONE-12-PRO-128GB-BAC","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/698/10047714-dien-thoai-iphone-12-pro-128gb-bac-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/698/10047714-dien-thoai-iphone-12-pro-128gb-bac-1.jpg","link":"https://www.nguyenkyên.com/dien-thoai-iphone-12-pro-128gb-bac.html","origin_price":"30.990.000u0111","final_price":"27.490.000u0111","origin_price_int":30990000,"final_price_int":27490000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i iPhone 12 Pro 128GB Bu1ea1c","discount_percent":"-11%","saved":"3.500.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu00e0n hu00ecnh Super Retina XDR 6.1 inch hiu1ec3n thu1ecb su1eafc nu00e9t, chu00e2n thu1eadt Chu1ea5t liu1ec7u ku00ednh Ceramic Shield bu1ec1n chu1eafc, chu1ecbu va u0111u1eadp tu1ed1t Chip khu1ee7ng Apple A14 Bionic mang lu1ea1i hiu1ec7u nu0103ng mu1ea1nh mu1ebd Cu00f4ng nghu1ec7 LiDAR tru1ea3i nghiu1ec7m chu1ee5p u1ea3nh u1ea5n tu01b0u1ee3ng vu00e0o ban u0111u00eam Camera tru01b0u1edbc tảo Clip HDR Dolby Vision 4K su1ed1ng u0111u1ed9ng Khu1ea3 nu0103ng chu1ed1ng nu01b0u1edbc u0111u1ea1t chuu1ea9n IP68 thu00e1ch thu1ee9c mu1ecdi thu1eddi tiu1ebft","tags":null,"promotion_text":"","id":101286,"product_code":"V-IPHONE-12-64GB-XANH","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/698/10047701-dien-thoai-iphone-12-64gb-xanh-duong-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/698/10047701-dien-thoai-iphone-12-64gb-xanh-duong-1.jpg","link":"https://www.nguyenkyên ổn.com/dien-thoai-iphone-12-64gb-xanh-duong.html","origin_price":"24.990.000u0111","final_price":"21.490.000u0111","origin_price_int":24990000,"final_price_int":21490000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i iPhone 12 64GB Xanh du01b0u01a1ng","discount_percent":"-14%","saved":"3.500.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu1eb7t lu01b0ng u0111u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng ku00ednh tu1ea1o nu00ean su1ef1 tkhô cứng lu1ecbch vu00e0 u0111u1eb3ng cu1ea5p Mu00e0n hu00ecnh 6.1 inch mang lại khu00f4ng gian tru1ea3i nghiu1ec7m hou00e0n hu1ea3o Tu1ea5m nu1ec1n Super Retina XDR sở hữu u0111u1ebfn hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t Cu1ee5m camera ku00e9p mang lại phu00e9p chu1ee5p u1ea3nh gu00f3c ru1ed9ng vu00e0 siu00eau ru1ed9ng CPU Apple A14 Bionic mang đến hiu1ec7u nu0103ng mu1ea1nh hu01a1n u0111u1ebfn 50% Khu1ea3 nu0103ng chu1ed1ng nu01b0u1edbc u0111u1ea1t chuu1ea9n IP68 u0111u1ee9ng u0111u1ea7u thu1ecb tru01b0u1eddng Chu1ea5t liu1ec7u ku00ednh Ceramic Shield giu00fap bu1ec1n hu01a1n gu1ea5p 4 lu1ea7n Bu1ed9 nhu1edb vào 64GB u0111u1ee7 u0111u00e1p u1ee9ng nhu cu1ea7u lu01b0u tru1eef du1eef liu1ec7u","tags":null,"promotion_text":"","id":101279,"product_code":"V-IPHONE-12-64GB-DO","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/698/10047700-dien-thoai-iphone-12-64gb-do-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/698/10047700-dien-thoai-iphone-12-64gb-do-1.jpg","link":"https://www.nguyenklặng.com/dien-thoai-iphone-12-64gb-vì.html","origin_price":"24.990.000u0111","final_price":"21.490.000u0111","origin_price_int":24990000,"final_price_int":21490000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i iPhone 12 64GB u0110u1ecf","discount_percent":"-14%","saved":"3.500.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu1eb7t lu01b0ng u0111u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng ku00ednh tu1ea1o nu00ean su1ef1 tkhô hanh lu1ecbch vu00e0 u0111u1eb3ng cu1ea5p Mu00e0n hu00ecnh 6.1 inch mang đến khu00f4ng gian tru1ea3i nghiu1ec7m hou00e0n hu1ea3o Tu1ea5m nu1ec1n Super Retina XDR với u0111u1ebfn hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t Cu1ee5m camera ku00e9p mang lại phu00e9p chu1ee5p u1ea3nh gu00f3c ru1ed9ng vu00e0 siu00eau ru1ed9ng CPU Apple A14 Bionic đến hiu1ec7u nu0103ng mu1ea1nh hu01a1n u0111u1ebfn 50% Khu1ea3 nu0103ng chu1ed1ng nu01b0u1edbc u0111u1ea1t chuu1ea9n IP68 u0111u1ee9ng u0111u1ea7u thu1ecb tru01b0u1eddng Chu1ea5t liu1ec7u ku00ednh Ceramic Shield giu00fap bu1ec1n hu01a1n gu1ea5p 4 lu1ea7n Bu1ed9 nhu1edb trong 64GB u0111u1ee7 u0111u00e1p u1ee9ng nhu cu1ea7u lu01b0u tru1eef du1eef liu1ec7u","tags":null,"promotion_text":"","id":101255,"product_code":"V-IPHONE-12-MINI-256GB-DEN","has_shock_price":false,"image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/697/10047693-dien-thoai-iphone-12-mini-256gb-den-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.ewansturman.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/697/10047693-dien-thoai-iphone-12-mini-256gb-den-1.jpg","link":"https://www.nguyenklặng.com/dien-thoai-iphone-12-mini-256gb-den.html","origin_price":"25.990.000u0111","final_price":"25.990.000u0111","origin_price_int":25990000,"final_price_int":25990000,"name":"u0110iu1ec7n thou1ea1i iPhone 12 Mini 256GB u0110en","discount_percent":null,"saved":null,"is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu1eb7t lu01b0ng u0111u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng ku00ednh tu1ea1o nu00ean su1ef1 tkhô giòn lu1ecbch vu00e0 u0111u1eb3ng cu1ea5p Mu00e0n hu00ecnh 5.4 inch, nhu1ecf gu1ecdn du1ec5 du00e0ng thao tu00e1c bu1eb1ng mu1ed9t tay Tu1ea5m nu1ec1n Super Retina XDR mang u0111u1ebfn hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t Cu1ee5m camera ku00e9p mang đến phu00e9p chu1ee5p u1ea3nh gu00f3c ru1ed9ng vu00e0 siu00eau ru1ed9ng Chip Apple A14 Bionic cho hiu1ec7u nu0103ng mu1ea1nh hu01a1n u0111u1ebfn 50% Khu1ea3 nu0103ng chu1ed1ng nu01b0u1edbc u0111u1ea1t chuu1ea9n IP68 u0111u1ee9ng u0111u1ea7u thu1ecb tru01b0u1eddng Chu1ea5t liu1ec7u ku00ednh Ceramic Shield giu00fap bu1ec1n hu01a1n gu1ea5p 4 lu1ea7n Bu1ed9 nhu1edb 256GB thou1ea3i mu00e1i lu01b0u tru1eef mu00e0 khu00f4ng lo hu1ebft dung lu01b0u1ee3ng","tags":null,"promotion_text":"">">

Chuyên mục: Công nghệ